Nieuws
 
  Doe mee en regel je VOG  
     
   
     
 
 

Beste vrijwilliger,

Veiligheid voor iedereen
DVG vindt dat iedereen in een veilige omgeving moet kunnen sporten. Voor agressie, intimidatie of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is absoluut geen plaats binnen onze vereniging. Daarom voeren wij al jaren een normen- en waardenbeleid, gelden er omgangsregels in het kader van kindveiligheid en zijn er ook twee vertrouwenspersonen binnen de club werkzaam.
De maatschappelijke ontwikkelingen, met name de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag in de media- en sportwereld, laten zien dat er aandacht moet blijven voor de kindveiligheid.

Invoering verplichte VOG
Als DVG willen wij daarom nog een stap verder gaan. Met ingang van het seizoen 2023/2024 moet iedere vrijwilliger die direct of indirect in contact staat met minderjarige en/of kwetsbare personen beschikken over een VOG en deze overleggen aan de club. Kan hij dat niet, dan mag de betreffende persoon zijn vrijwilligersfunctie niet meer uitoefenen bij de club.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?
Een VOG is simpel gezegd een bewijs van goed gedrag dat afgegeven wordt door de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is een A4-document waarop staat dat jouw gedrag in het verleden geen risico vormt voor de (vrijwilligers)functie waarin je nu aan de slag gaat. In een VOG staan je persoonsgegevens: je voorletters, achternaam, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats. Verder staat de naam van de vereniging erin vermeld waarvoor je de VOG aanvraagt. Ook staat erbij op basis van welk ‘screeningsprofiel’ je beoordeeld bent. Op een VOG staan nóóit gegevens over een eventueel strafblad.
Voor de geldigheid van je VOG wordt een periode van vijf jaar aangehouden.
In onderstaand document zie je een voorbeeld van een reeds afgegeven VOG.

Waarop beoordeelt de Dienst Justis je ?
De Dienst Justis maakt gebruik van screeningsprofiel nr. 84 (zorgdragen voor minderjarigen). Hierbij kijkt Justis of eerdere strafbare feiten een gevaar opleveren voor bijvoorbeeld de omgang met minderjarige of kwetsbare personen. Is dat het geval, dan komt dit niet op je VOG te staan. Je krijgt dan simpelweg geen VOG. Justis kijkt hierbij vier jaar terug. Voor jongeren tot 23 jaar is de terugkijkperiode twee jaar. Alleen voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn.
Justis kijkt alleen naar strafbare feiten waarvoor iemand vervolgd is en die van invloed kunnen zijn op de uitoefening van zijn vrijwilligerstaak of -functie. Zo telt een snelheidsbekeuring voor een vrijwilliger niet mee maar voor een taxichauffeur mogelijk wel.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure ?
1.           DVG meld je aan voor een gratis VOG met en volledige naam en emailadres
2.           De vrijwilliger ontvangt een email van Justis met link en code om de aanvraag af te ronden.
               Met zijn eigen Digid logt de vrijwilliger in en vult de ontbrekende persoonsgegevens aan. Heb je nog
               geen Digid dan dien je deze zelf aan te vragen. Bij het invullen kies je het algemeen
               screeningsprofiel, risicogebied 8 (personen) en functie-aspect 84 (zorg minderjarigen).
3.           Justis beoordeelt daarna de aanvraag en bij goedkeuring ontvangt men de VOG binnen 6 weken.

Wij willen iedereen voor wie DVG een VOG aanvraagt, verzoeken om de procedure spoedig na ontvangst van het mailbericht van Dienst Justis, een vervolg te geven en de ontvangen originele VOG daarna zo snel mogelijk bij de vereniging aan te bieden. De originele VOG kan in een gesloten envelop ingeleverd worden op het adres Strijpenhof 5.

Vragen ?
Voor vragen en/of opmerkingen of evt. hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kun je terecht bij:

Henk Keijsers                    secretaris                           06-22775446      info@dvgliempde.nl
Kees Voets                        jeugdsecretaris                 06-57047793      keesvoets56@outlook.com

Heb je vragen of zaken van vertrouwelijke aard dan kun je terecht bij een van onze vertrouwenspersonen:
Joyce van Wijlick             vertrouwenspersoon     06-47078771
Rik van Ruremonde         vertrouwenspersoon      06-20133210     

Wij hechten er, als bestuur, heel veel waarde aan dat vrijwilligers dit zeker niet zien als een motie van wantrouwen, want wij zijn oprecht heel trots op al onze vrijwilligers! Wij zien het echter als onze verplichting naar de ouders van onze jeugdleden om onze ogen niet te sluiten voor de maatschappelijke ontwikkelingen van het huidige moment.

Met vriendelijke groet
Bestuur DVG

 
Klik hier voor meer info ...
 
 

Laatste nieuws!

Teamnieuws

Sponsor

Sponsor