Nieuws
 
  Update Corona3: Sportpark is verboden toegang  
     
   
     
 
 

Beste (jeugd)spelers en ouders,

De regering heeft een aantal ingrijpende maatregelingen afgekondigd om het corona-virus een halt toe te roepen. Zondagmiddag 15 maart jl. is door het kabinet bekend gemaakt dat sportparken helemaal op slot gaan tot en met 6 april 2020.

Het bestuur van DVG heeft de gezondheid van haar  leden en anderen hoog in het vaandel staan en volgt daarom strikt deze regels op.
De maatregelen zijn erop gericht om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Nu de scholen ook dicht zijn, zien wij echter grote groepen kinderen op het sportpark.

Het is echter NIET de bedoeling dat er in de genoemde periode op het sportpark gevoetbald wordt.

Hou je aan de afgekondigde maatregelen. Je gaat ook niet naar school omdat die dicht is, ga dan ook niet voetballen als het sportpark gesloten is.
 

  • DVG en de Stichting de Roode Bleek nemen géén enkele verantwoordelijkheid als je deze maatregelen niet naleeft.
  • Wij vragen een ieder om hun eigen verantwoordelijkheid voor deze maatregelen te nemen en roepen ook ouders op om dit binnen het gezin te bespreken.
  • Een ieder heeft hinder van de genomen maatregelen. Door hieraan gehoor te geven zullen deze het snelst versoepeld worden.


De toegangspoorten van het sportpark gaan op slot.

Namens het bestuur,

Toon van Ruremonde
Voorzitter DVG

 
 

Laatste nieuws!

Teamnieuws

Sponsor

Sponsor