Nieuws
 
  Vacatures hoofdbestuur  
     
   
     
 
 

Voor het seizoen 2019/2020 zijn wij op zoek naar een tweetal nieuwe bestuursleden omdat Rick Raaimakers en Kees Voets hebben aangegeven dat zij niet herkiesbaar zijn voor een nieuwe termijn.
Hiervoor ontstaan een tweetal vacatures namelijk: penningmeester en algemeen commissaris.

Deze vacatures omvatten de volgende taken/werkzaamheden:

Penningmeester:
het beheren van de bankrekeningen en de kas
de facturatie, of het aansturen en controleren hiervan
het debiteuren- en crediteurenbeheer
het verwerken van belastingaangiftes & -aanslagen
het maken van financiële verslagen zoals jaarrekeningen
het maken van periodieke begrotingen
het afsluiten van relevante verzekeringen
het tekenen van betaalopdrachten
het bijwonen van vergaderingen
overige financiële besluiten en werkzaamheden

Algemeen commissaris:
De taken/werkzaamheden van een algemeen commissaris worden binnen het bestuur afgestemd. Naast het bijwonen van de maandelijkse bestuursvergaderingen kunnen deze op diverse gebieden van het clubgebeuren liggen zoals bijv. technisch beleid, vrijwilligersbeleid, pers en publiciteit, sponsoring, kantinezaken, wedstrijdzaken en organisatie van niet-voetbal activiteiten.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen via ondergetekende.

Toon van Ruremonde
t.van.ruremonde@ziggo.nl
tel. 0654326801

 

 
 

Laatste nieuws!

Teamnieuws

Sponsor

Sponsor