Nieuws
 
  Wie denkt er mee met DVG ?  
     
   
     
 
 

Wie denkt ermee met DVG ?

Het huidige beleidsplan van DVG loopt volgend jaar af.  De meeste doelstellingen uit dit plan zijn inmiddels gerealiseerd. Het is dan ook tijd dat er een nieuw beleidsplan geformuleerd wordt waarin de koers aangegeven wordt die de club de komende jaren gaat varen. Het is ook belangrijk dat het beleidsplan vernieuwd wordt, omdat de omgeving en situatie waarin de club actief is steeds verandert.

Wij vinden het daarbij zeer belangrijk dat de leden, vrijwilligers, supporters en sponsoren van de club zich betrokken voelen bij de toekomstplannen van de vereniging. Wanneer er voldoende betrokkenheid vanuit alle geledingen van de vereniging is, zal er ook voldoende draagvlak ontstaan voor de nieuwe plannen.

Voor het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2020 t/m 2024 willen wij daarom een werkgroep formeren bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse commissies aangevuld met personen uit de diverse geledingen van de club die geïnteresseerd zijn in het opstellen van een nieuw beleidsplan.

Voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan hebben wij reeds een aantal algemene beleidsonderwerpen benoemd namelijk:           

  • Accommodatie-Materiaalbeheer
  • Bestuurlijke organisatie
  • Communicatie
  • Financiën
  • Leden
  • Sponsoring
  • Vrijwilligers
  • Voetbaltechnisch beleid

Als je interesse hebt om deel te nemen aan deze werkgroep om mee te denken over de toekomst van onze club, roepen wij je op om je vóór 31-12-2018 per e-mail aan te melden bij onze voorzitter via t.van.ruremonde@ziggo.nl. Graag met vermelding van een of meerdere beleidsonderwerpen waarvoor je  belangstelling hebt.

 

 

 
 

Laatste nieuws!

Teamnieuws

Sponsor

Sponsor