Aanmelding als nieuw lid

Elke voetbalspeler dient in KNVB verband lid te zijn van een voetbalvereniging aangesloten bij de KNVB.
v.v. DVG is sinds haar oprichting in 1928 bij de KNVB als veldvoetbalvereniging aangesloten. Aanmelden als (niet) spelend lid kan door middel van onderstaand aanmeldformulier.

Dit formulier is tevens de machtiging voor de automatische incasso van de contributies en eventuele door KNVB opgelegde boetes. Ook geeft u hiermee toestemming om de aan v.v. DVG verstrekte of in de toekomst te verstrekken persoonsgegevens te verwerken conform het privacyreglement v.v. DVG.
Hiervoor is in het aanmeldformulier een toestemmingsverklaring opgenomen in het kader van de privacywetgeving (AVG). Het verzoek is om ook dit zo volledig mogelijk in te vullen en tevens aan te kruisen voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken. Elders op onze website zijn de privacyverklaringen van DVG en de KNVB in te zien.

Inzending aanmeldformulier
Na volledige invulling en ondertekening kun u het aanmeldformulier op de volgende wijze inleveren:

* Door het in te scannen en te mailen naar ledenadministratie@dvgliempde.nl.
* Door het document af te geven op het wedstrijdsecretariaat van DVG.
* Door het document af te geven of op te sturen naar de ledenadministratie:

   Ledenadministratie DVG
   T.a.v. Tammo Quinten
   Strijpenhof 16
   5298 SE Liempde

Download Aanmeldformulier nieuw lid