• Beleid

  DVG had tot voor 2013 geen algemeen beleidsplan. Afdelingen binnen DVG, zoals de jeugdcommissie, sponsorcommissie, kantinecommissie, activiteitencommissie werken met deelplannen of activiteitenplanningen waardoor er een gestructureerd geheel is. In 2013 is een algemeen beleidsplan opgesteld en aangenomen op de algemene ledenvergadering van dat jaar met een beleidsvisie voor de periode 2013-2020. Inmiddels zijn er veel doelen bereikt! Hieronder vind je de officiële documenten betreft het beleid bij DVG.

 • In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is DVG verplicht om personen van wie wij persoonsgegevens verwerken daarover te informeren.

  In onderstaande privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

  Download Privacy Verklaring

 • In het kader van de AVG geldt dat voor publicatie van persoonsgegevens, en foto’s waarop iemand herkenbaar is, toestemming nodig is van degene die op de foto staat of toestemming van diens ouders/verzorgers.

  Alle leden geven hebben zelf de controle over hun gegevens. Van ieder lid (jong en oud) hebben wij een toestemmingsverklaring nodig. Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website en op sociale media plaatsen. Enkele malen per jaar willen wij je ook benaderen voor sponsor- en wervingsacties. Persoonsgegevens worden hierbij nooit aan derden verstrekt.

  Met het toestemmingsformulier vragen wij toestemming om ook jouw gegevens hiervoor te gebruiken. Een groot aantal leden heeft dit formulier al ingeleverd.
  Degenen die nog geen formulier hebben ingeleverd worden verzocht om dit alsnog te doen. Vergeet daarbij niet om al jouw keuzes aan te kruisen !

  Je kunt het formulier hierna downloaden en en na invulling en ondertekening inleveren op de volgende wijzen:
  ⦁ Door het in te scannen en te sturen naar: ledenadministratie@dvgliempde.nl.
  ⦁ Door het document af te geven op het wedstrijdsecretariaat van DVG.
  ⦁ Door het document af te geven of op te sturen naar de ledenadministratie:

  Ledenadministratie DVG
  T.a.v. Corné Traa
  Akkersrijt 12
  5298 WE Liempde

  Voor minderjarige personen dien je als ouder/voogd het formulier ook te ondertekenen.

  Download toestemmingsverklaring AVG